+32 (0) 14 41 95 10 info@francienmaas.be

Project Ontvankelijk en gul – Ode aan Kanunnik Triest

Petrus Jozef Triest     Brussel 31.08.1760   –   Gent 24.06.1838

Petrus Jozef Triest
Brussel 31.08.1760
Gent 24.06.1838

Kanunnik Triest is de stichter van de congregaties Zusters van Liefde, Broeders van Liefde en Zusters van de Kindsheid Jesu.

Leven en de werk van Kanunnik Triest zijn zo omvangrijk, wezenlijk, verscheiden, bezield en doordrongen van spiritualiteit dat ik een neerslag hiervan slechts op symbolische wijze in vorm kon zetten.  Hij gaf zijn leven in dienstbaarheid vertrekkende vanuit een liefdevolle christelijke grondhouding.

Zijn levensroep was ‘Geeft en u zal gegeven worden’, dit  vanuit een  sterk geloof en vertrouwen. Het geloofsaccent vind je terug in de beeltenis en de gebaren van zijn figuur.  Een soortgelijk  ontvangen en geven vind je op symbolische wijze terug in en boven de struik.

Omschrijving

Het werk bestaat uit drie delen: titel, de beeltenis van Kanunnik Triest en de symbolische struik.  Deze drie elementen zijn verbonden door inhoud, materiaalgebruik, vormgeving en wijze van plaatsing ervan in de zeventien meter lange verbindingsgang tussen WZC en DC.

Alle delen, verschillend van kleur, zijn uitgevoerd in gebakken klei.  De bekomen unieke kleuren zijn het resultaat van een mengeling van natuurlijke kleisoorten die in wisselende verhoudingen vermengd en op bepaalde temperatuur werden gebakken.  Het gaat om een keramisch werk.

Qua vormgeving is het geen vrijstaand beeld maar een in klei uitgewerkte ‘tekening’ op een dikte van ca 1 cm. zodat je eerder kan spreken van een plat uitgewerkt bas-reliëf.  Om zoveel als mogelijk de hinder voor de bewoners en bezoekers tijdens hun passage door de gang te vermijden, werd het hele werk verwerkt  IN de muur.  Zowel inhoudelijk als op materieel vlak maakt dit, dat het werk  ’geïntegreerd’ is in de plaats van bestemming. De drie delen werden uitgespreid over de totale breedte van de gang.  Een deel van het werk loopt verder in één van de twee dwarsgangen.

Ontwikkelingsproces

De tekening als basisvoorstel

Detail van de tekening op papier tegen de muur

Het aanmaken van de kleurstalen

Tekening als basis voor het boetseerwerk

Het afwegen van de klei

Stapelen i.f.v. vermenging

Later worden die schijfjes in blokjes op formaat gesneden en

De slierten worden tot mopjes gekneed

Het boetseren van de titel
Het in vorm zetten van de stenen
Het nummeren van de gebakken stenen

De nieuwe tekening wordt geplaatst

Ivan helpt me bij het uitslijpen van de bezetting

Het wegkappen van de bezetting binnen de contouren

Het opvullen met cement van de holtes in de snelbouwsteen om een stevig lijmvlak te bekomen

Het aftekenen van de vorm van Kanunnik Triest op de uitgekapte muur

Eerste steenlegging door Geert Buyse en Antoon Bruggeman

en waar nodig ook ondersteund

Een foto tijdens het centreren van het licht

Herfst in Melle

Het afplakken van de voegcontouren tegen verfspatten

Zonsopgang langs de oude Schelde in Melle

Hier en daar blijven de bakstenen zichtbaar

De tekening op papier tegen de muur

De tekening op papier wordt overgezet op plastiek

De haakjes, bolletjes, puntjes, . . .  zijn richtlijnen

Selectie van 20 kleurstalen uit 900 stuks

Lente in Melle

en verdere voorbereiding

De broodjes worden in schijfjes gesneden

in de door Walter ineengeknutselde kleimolen geperst

Nadat alle kleuren zijn ontwikkeld start het boetseren

Door de krimp van de stenen is de tekening vervormd en moeten er extra stenen worden geboetseerd

Ook de oude tekening op plastiek moet worden vernieuwd

Via kleine insnedes in de plastiek wordt de tekening overgebracht op de muur

De slijplijnen binnen de dubbele contourtekening vergemakkelijken het wegkappen van de bezetting

Winter aan de oevers van d’ Oude Schelde in Melle

Waar de bezetting te dun was moest een deel van de bakstenen worden weggekapt

Het inleggen van de tekening in de uitgekapte muur

De stenen worden gekleefd met silicone

Het rechttrekken van beschadigde omtreklijnen

Lente in Melle
Het opvullen van de voegen

Het afplakken van de stenen tegen verfspatten

De basisverflaag van de muur

Het verwijderen van alle beschermingstape en -plastiek

Deze drie plaatsen benadrukken enkele eigenschappen van Kanunnik Triest

De noden zien

Het lijden verlichten

Zorg organiseren op maat

De tekening staat op papier tegen de muur

De bezetting en een baksteenlaag zijn weggekapt

De keramische stenen zijn geplakt

De kleistenen zijn gevoegd

Het werk is afgeplakt

De muur is geschilderd

Standplaats van het beeld

WZC Kanunnik Triest, Dienstencentrum De Bueren

Opdrachtgever

WZC Kanunnik Triest, Kloosterstraat 31 – 33, Melle

De tekening, als basisvoorstel

De tekening op papier tegen de muur

Detail van de tekening op papier tegen de muur

De tekening op papier wordt overgezet op plastiek

De haakjes, bolletjes, puntjes, . . .  zijn richtlijnen

Het aanmaken van de kleurstalen

Selectie van 20 kleurstalen uit 900 stuks

Tekening als basis voor het boetseerwerk

Lente in Melle

Het afwegen van de klei

Stapelen i.f.v. vermenging

en verdere voorbereiding

De broodjes worden in schijfjes gesneden

Later worden die schijfjes in blokjes op formaat gesneden en

in de door Walter ineengeknutselde kleimolen geperst

De slierten worden tot mopjes gekneed

Nadat alle kleuren zijn ontwikkeld start het boetseren

Het boetseren van de titel
Het in vorm zetten van de stenen
Het nummeren van de gebakken stenen

Door de krimp van de stenen is de tekening vervormd, moeten er extra stenen worden geboetseerd

Ook de oude tekening op plastiek moet worden vernieuwd

De nieuwe tekening wordt geplaatst

Via kleine insnedes in de plastiek wordt de tekening overgebracht op de muur

Ivan helpt me bij het uitslijpen van de bezetting

De slijplijnen binnen de dubbele contourtekening vergemakkelijken het wegkappen van de bezetting

Het wegkappen van de bezetting binnen de contouren

Winter aan de oevers van d’ Oude Schelde in Melle

Waar de bezetting te dun was moest een deel van de bakstenen worden weggekapt

Het opvullen met cement van de holtes in de snelbouwsteen om een stevig lijmvlak te bekomen

Het aftekenen van de vorm van Kanunnik Triest op de uitgekapte muur

Het inleggen van de tekening in de uitgekapte muur

Eerste steenlegging door Geert Buyse en Antoon Bruggeman

De stenen worden gekleefd met silicone

en waar nodig ook ondersteund

Het rechttrekken van beschadigde omtreklijnen

Een foto tijdens het centreren van het licht

Lente in Melle

Herfst in Melle

Het opvullen van de voegen

Het afplakken van de voegcontouren tegen verfspatten

Het afplakken van de stenen tegen verfspatten

Zonsopgang langs de oude Schelde in Melle

De basisverflaag van de muur

Hier en daar blijven de bakstenen zichtbaar

Het verwijderen van alle beschermingstape en -plastiek

Deze drie plaatsen benadrukken enkele eigenschappen van Kanunnik Triest

De noden zien

Het lijden verlichten

Zorg organiseren op maat

Samenvatting in foto’s

Standplaats van het beeld

WZC Kanunnik Triest, Dienstencentrum De Bueren

Opdrachtgever

WZC Kanunnik Triest, Kloosterstraat 31 – 33, Melle

Sociale media
Telefoon
Galerie

Enkel op afspraak!

E-mail
BTW-nummer

BE0703.695.012

de herbeelding

Francien Maas

Beeldend kunstenaar

Beelden - Collages - Dodenmaskers - Medailles  Poëzie - Portretten - Reliëfs - Schilderijen